History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Rss
Legio XIII
youtube.com/LegioXIII • Latin Language Podcast
Category: Education
Location:
Followers (103)
Currently following. Unfollow
Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto Image_nophoto Image_nophoto Image_nophoto Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Picture?width=25&height=25 Image_nophoto Image_nophoto
100x100_12937466
Podcasts in Latin by Jessie "Iulus" Craft and Luke "Lucius" Ranieri


by Legio XIII
x
take it with you
Iphone5s_trans go mobile with Podomatic's new iPhone app.
don't have an iPhone? no problem »
x
loading results... Loader
loading results... Loader
x
No results found.
August 07, 2019 09:20 AM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Lūcius et Iūlus cōnfābulantur cum Beātō Helvētiō, Rōbertō Carfāneō, Lārā Goris, & Iōannē Petrō Marchi apud Scholam Latīnam, cujus rēctor est Rōbertus Carfāneus, in oppidulō Montellā locāta est, cui intersunt Jūlus, Lūcius, et hodiernī concenturiōnēs.

Schola Latīna:

https://www.scholalatina.it

Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī, quōrum exempla praelēgit Lūcius in hōc epīsodiō:

https://www.patreon.com/posts/27883742

Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī, quae etiam ā Lūciō laudāta sunt:

https://www.patreon.com/posts/27884103

Latīnae-Graecae locūtiōnēs:

https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

Ācta Diurna Classica Majja:

https://youtu.be/n8auvxjflmk

Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

"Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)

https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

July 21, 2019 09:12 AM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Schola Latīna, cujus rēctor est Rōbertus Carfāneus, in oppidulō Montellā locāta est, cui intersunt Jūlus, Lūcius, et concenturiō Iōannēs Petrus, quī in hōc epīsodiā cōnfābulantur.

Schola Latīna:

https://www.scholalatina.it

Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī, quōrum exempla praelēgit Lūcius in hōc epīsodiō:

https://www.patreon.com/posts/27883742

Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī, quae etiam ā Lūciō laudāta sunt:

https://www.patreon.com/posts/27884103

Latīnae-Graecae locūtiōnēs:

https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

Ācta Diurna Classica Majja:

https://youtu.be/n8auvxjflmk

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

"Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)

https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

June 25, 2019 08:07 AM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Lūciolus sōlus ōrātiuncillam habet dē colloquiīs variīs illīs familiāribus quae saec. XV et XVI scrīpta sunt, quae Terentius ille Tunberg nūper Rōmae apud ALF conventum atque in quādam symbolā (vidē infrā) prōfessus est ut majjor numerus hominum pellūstrentur hōrum colloquiōrum lautissimam Latīnitātem. Quippe quae nōs omnēs, et magistrōs et discipulōs, nōn parum suppeditāre possint ut gradum ad patruō sermōne ūtentium loquēlam versus prōferāmus.

Progymnasmata Latīnitātis, Jacōbis Pontānī, quōrum exempla praelēgit Lūcius in hōc epīsodiō:

https://www.patreon.com/posts/27883742

Cōnfābulātiōnēs Tīrōnum Litterāriōrum, Hermannī Schottenniī, quae etiam ā Lūciō laudāta sunt:

https://www.patreon.com/posts/27884103

Symbola Terentiī Tunberg «Colloquia Familiāria Aetāte Litterārum Rēnātārum Scrīpta Ne Spernāmus!» :

https://www.patreon.com/posts/27887194

Latīnae-Graecae locūtiōnēs:

https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

Ācta Diurna Classica Majja:

https://youtu.be/n8auvxjflmk

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

"Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)

https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

June 12, 2019 05:38 PM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Lūcius reversus cum Iūlō dē variīs garrit rīdetque.

Ācta Diurna Classica Majja:

https://youtu.be/n8auvxjflmk

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

"Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling)

https://www.youtube.com/watch?v=dvS1k-r7dfw

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

May 17, 2019 07:01 PM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Hoc in colloquio Iulus una cum Andrea illo Plusdomus et amica eius Ilsa de Latin Listening Project, incepto a Iusto Slocum-Bailey fincto:

Latin Listening Project:

https://www.youtube.com/watch?v=LyRxNuB0mZs&list=PLa-HX83ogc6a3_jIQQ6s7DCuEkzWsfChj

Ācta Diurna Classica Aprīlia:

https://youtu.be/P1NPvIC7Bxk

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

Mele Kalikimaka:

https://youtu.be/4HWdrp4exi0

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

May 06, 2019 04:30 PM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem novum in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Italicam linguam discāmus Latīnē! cum Iūlō et Lūciō. Iūlus docet fābulam Pȳrāmī & Thisbae. Locūtiōnēs novae:

pāce tuā [dīxerim]

meae farīnae es

bona verba!

Latīnae-Graecae locūtiōnēs:

https://youtu.be/kaQt4Ormzbs

Ācta Diurna Classica Aprīlia:

https://youtu.be/P1NPvIC7Bxk

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

Mele Kalikimaka:

https://youtu.be/4HWdrp4exi0

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

April 28, 2019 12:09 AM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem novum in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Schola Graeca cum Andrēā Morehouse

Ācta Diurna Classica Aprīlia:

https://youtu.be/P1NPvIC7Bxk

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

Mele Kalikimaka:

https://youtu.be/4HWdrp4exi0

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

April 18, 2019 08:08 PM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem novum in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Italicam linguam discāmus Latīnē! cum Iūlō et Lūciō. Iūlus docet fābulam Pȳrāmī & Thisbae. Lūcius alloquitur dē magnificō ēventū Biduī Colōrātānī, q.v. https://latin.org/wordpress/biduum-coloratanum-2019/

Ācta Diurna Classica Mārtiāna:

https://youtu.be/qbZIABZh9o0

Iūlī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

"Capior Sēnsū" (Hooked on a Feeling):

https://youtu.be/dvS1k-r7dfw

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

April 10, 2019 07:52 PM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem novum in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

Schola Graeca 2 cum Andrēā Morehouse

οὐδέν ἐστι τὸ πρᾶγμα nihil rēfert

πάρειμι adsum

ᾶρα πάρει σύ; adesne?

μάλα χαίρω ὅτι πάρει σύ valdē gaudeō tē adesse

καλῶς λέγει bene dīcis

λέγω dīcō

αὐτός τις quīdam

ὥσπερ sīcut

ἀνήρ τις quīdam vir

σὺ μὲν πάρει tū ades

ἐρωτῶ σε tē rogō

τί καινόν ἐστί σοι; quid novī apud tē?

οὐ πολύ nōn multum

ἀλλὰ καθημέρᾱν διδάσκω μαθῆτας τε καὶ μαθητρίᾱς sed cotīdiē doceō discipulōs discipulāsque

καὶ καθημέραν μανθάνω βέλτιον λέγειν ἑλληνιστί et cotīdiē discō melius loquī Graecē

τί σημαίνει «γάρ»; quid significat “gar”?

γάρ enim

ἔξεστιν exstat

οὖν igitur

παρονομaσσίᾱ lūsus verbōrum

ἴσως potius

σωτερίᾱ tūtēla

σωός salvus, tūtus

εἰ μὴ σφάλλομαι nī fallor

οὐ καλῶς μέμνεμαι nōn bene meminī

ἐπιλανθάνομαι ≠ μέμνεμαι

ἐπιλανθάνομαι = oblīvīscor

οὐ γάρ nōnne

ὀρθός rēctus

ὀρθῶς rēctē

αὖθις iterum

οὐδαμῶς! minimē!

οὐ παῖς εἰμι nōn sum puer

εἶναι esse

βουλεῖ vīs

διὰ τοῦτο propter hocc

οὐδέτερον neutrum

ὁ θέος deus

ἀρέσκει μοι mihi placet

ἀδύνατόν ἐστιν fierī nōn potest

δύνατάν ἐστιν fierī potest

ἀδύνατόν ἐστίν με εἶναι τὸν παῖδα fierī nōn
potest mē esse puerum

ἔρρωσθε valēte

Ācta Diurna Classica Mārtiā:

https://youtu.be/qbZIABZh9o0

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

Mele Kalikimaka:

https://youtu.be/4HWdrp4exi0

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

March 30, 2019 05:22 PM PDT

Cavēte! Vetera epīsodia nōn diūtius hīc apud legioxiii.podomatic.com invenientur sed apud canālem novum in Tubulō (YouTube): http://youtube.com/LegioXIII Amābimus vōs, huic canālī subscrībite!

"Il Primo Re" «Prīmus Rēx» pelliculam recēnsent Iūlus et Lūcius! Placuitne haec pellicula? Scrībite opīniōnēs vestrās in commentāriīs!

Ecce contrōversia et disputātiō dē linguā pseudo-fictā in ipsā pelliculā:
https://www.reddit.com/r/badlinguistics/comments/am44yl/preold_latin_script_for_italian_movie_il_primo_re/

Ācta Diurna Classica Februāria:

https://youtu.be/CtrQgR7GBzM

Iulī liber "TEMPLUM ROMANUM":

https://www.magistercraft.com/publications

"Odyssēa Magstrī Craft" :

https://youtu.be/yQxlyu8BEmI

Mele Kalikimaka:

https://youtu.be/4HWdrp4exi0

http://youtube.com/DivusMagisterCraft

http://youtube.com/ScorpioMartianus

http://legioxiii.podomatic.com

hic tunicae "LEG·XIII" inscriptae veneunt:

https://teespring.com/stores/scorpiomartianus

https://www.patreon.com/magistercraft/

https://www.patreon.com/lukeranieri/

loading more... Loader
 
x

take it with you


Iphone_trans Listening to podcasts on your mobile devices is extremely convenient -- and it's what makes the podcasting medium so powerful.

You can take your favorite shows and mixes with you anywhere, but to do so requires some quick and simple steps.

Let's walk you through that process together.
step 1:


Click the "Subscribe With iTunes" link in the page's sidebar:

Subscribe_with_itunes

This will require that you have the iTunes software on your computer.

(You can download iTunes here.)
step 2:
Itunes_ss

Now that you've subscribed to the podcast on iTunes, the feed will display in your "Podcasts" section on the left navigation bar.

Click there and you'll see the show displayed in the iTunes browser.

You can "get all" to download all available episodes or just individual episodes.
step 3:


Plug your mobile device (iPhone, iPad, iPod) into your computer with the Dock Connector cable, and click the device in iTunes's left navigation bar.

Itunes_ss2

Once you have your device highlighted, click "Podcasts" in the top navigation bar and sync the podcasts you want on your device. Click "apply" and the episodes you have downloaded on your iTunes software will sync with your device.
that's it!

The beauty of this process is that now, every new episode of your subscribed podcasts will automatically sync to your device every time you plug it in and open iTunes. You can now take your favorite shows with you everywhere you go.

Enjoy!
done!
x

share this podcast


Email a friend about this podcast
x

subscribe to this podcast

Rss-icon RSS
Itunes-icon iTunes